22644_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/arkiv
22644
Auke i internasjonale reservar
statistikk
2008-09-22T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetaugust 2008, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i internasjonale reservar

Dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 257,7 milliardar kroner ved utgangen av august 2008. Dette var ein auke på 3,4 milliardar kroner frå månaden før.

Internasjonale reservar. Milliardar kroner

Internasjonale reservar. August 2008. Millionar kroner
  2008
Internasjonale reservar  257 709
Valutareservar  253 995
Verdipapir og innskot  225 570
Andre valutareservar 28 425
Reserveposisjonen i IMF 1 307
Spesielle trekkrettar i IMF 2 407