22648_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/arkiv
22648
Nedgang i internasjonale reservar
statistikk
2008-08-22T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetjuli 2008, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i internasjonale reservar

Dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 254,3 milliardar kroner ved utgangen av juli 2008. Dette var ein nedgang på 2,4 milliardar kroner frå månaden før.

Internasjonale reservar. Milliardar kroner

Internasjonale reservar. Juli 2008. Millionar kroner
  2008
Internasjonale reservar       254 257
Valutareservar  250 861
Verdipapir og innskot  219 457
Andre valutareservar 31 404
Reserveposisjonen i IMF 1 042
Spesielle trekkrettar i IMF     2 354