22652_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/arkiv
22652
Nedgang i internasjonale reservar
statistikk
2008-07-21T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetjuni 2008, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i internasjonale reservar

Dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 256,7 milliardar kroner ved utgangen av juni 2008. Dette var ein nedgang på 31,7 milliardar kroner frå månaden før.

Internasjonale reservar. Milliardar kroner

Internasjonale reservar. Juni 2008. Millionar kroner
  2008
Internasjonale reservar  256 706
Valutareservar  253 689
Verdipapir og innskot  221 331
Andre valutareservar 32 358
Reserveposisjonen i IMF 1 032
Spesielle trekkrettar i IMF 1 985