22656_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/arkiv
22656
Nedgang i internasjonale reservar
statistikk
2008-06-23T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetmai 2008, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i internasjonale reservar

Dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 288,4 milliardar kroner ved utgangen av mai 2008. Dette var ein nedgang på 3,7 milliardar kroner frå månaden før.

Internasjonale reservar. Milliardar kroner

Internasjonale reservar. Mai 2008. Millionar kroner
  2008
Internasjonale reservar  288 403
Valutareservar  285 360
Verdipapir og innskot  236 404
Andre valutareservar 48 956
Reserveposisjonen i IMF 1 067
Spesielle trekkrettar i IMF 1 976