22664_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/arkiv
22664
Nedgang i internasjonale reservar
statistikk
2008-04-21T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetmars 2008, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i internasjonale reservar

Dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 282,6 milliardar kroner ved utgangen av mars 2008. Dette var ein nedgang på 18,3 milliardar kroner frå månaden før.

Internasjonale reservar. Milliardar kroner

Internasjonale reservar. Mars 2008. Millionar kroner
  2008
Internasjonale reservar  282 586
Valutareservar  279 666
Verdipapir og innskot  230 694
Andre valutareservar 48 972
Reserveposisjonen i IMF  927
Spesielle trekkrettar i IMF 1 994