22668_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/arkiv
22668
Nedgang i internasjonale reservar
statistikk
2008-03-26T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetfebruar 2008, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i internasjonale reservar

Dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 300,9 milliardar kroner ved utgangen av februar 2008. Dette var ein nedgang på 19,8 milliardar kroner frå månaden før.

Internasjonale reservar. Milliardar kroner

Internasjonale reservar. Februar 2008. Millionar kroner
  2008
Internasjonale reservar  300 948
Valutareservar  298 467
Verdipapir og innskot  236 211
Andre valutareservar 62 256
Reserveposisjonen i IMF  532
Spesielle trekkrettar i IMF 1 949