22672_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/arkiv
22672
Nedgang i internasjonale reservar
statistikk
2008-03-03T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetjanuar 2008, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i internasjonale reservar

Dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 320,7 milliardar kroner ved utgangen av januar 2008. Dette var ein nedgang på 9,8 milliardar kroner frå månaden før.

Internasjonale reservar. Milliardar kroner

Internasjonale reservar. Januar 2008. Millionar kroner
  2008
Internasjonale reservar  320 657
Valutareservar  317 695
Verdipapir og innskot  247 883
Andre valutareservar 69 812
Reserveposisjonen i IMF  960
Spesielle trekkrettar i IMF 2 002