22680_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/arkiv
22680
Vekst i internasjonale reservar
statistikk
2007-12-21T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetnovember 2007, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Vekst i internasjonale reservar

Dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 334,2 milliardar kroner ved utgangen av november 2007. Dette var ein auke på 9,8 milliardar kroner frå månaden før.

Internasjonale reservar. Milliardar kroner

Internasjonale reservar. November 2007. Millionar kroner
  2007
Internasjonale reservar  334 246
Valutareservar  330 697
Verdipapir og innskot  257 436
Andre valutareservar 73 261
Reserveposisjonen i IMF 1 494
Spesielle trekkrettar i IMF 2 055

Noregs Bank har utført endringar i definisjonen av internasjonale reservar etter avtale med det internasjonale pengefondet (IMF). Endringane er utførte i samanliknbare tal.