22688_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/arkiv
22688
Fall i internasjonale reservar
statistikk
2007-10-22T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetseptember 2007, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Fall i internasjonale reservar

Dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 321,8 milliardar kroner ved utgangen av september 2007. Dette var ein nedgang på 7,6 milliardar kroner frå månaden før.

Internasjonale reservar. Milliardar kroner

Internasjonale reservar.
September 2007. Millionar kroner
  2007
Internasjonale reservar                    321 790
Valutareservar  319 651
Verdipapir og innskot  238 720
Andre valutareservar 80 931
Reserveposisjonen i IMF        262
Spesielle trekkrettar i IMF 1 876