22692_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/arkiv
22692
Nedgang i internasjonale reservar
statistikk
2007-09-21T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetaugust 2007, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i internasjonale reservar

Dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 329,4 milliardar kroner ved utgangen av august 2007. Dette var ein nedgang på 1,8 milliardar kroner frå månaden før.

Internasjonale reservar. Milliardar kroner

Internasjonale reservar.
August 2007. Millionar kroner
  2007
Internasjonale reservar  329 399
Valutareservar       326 386
Verdipapir og innskot  244 947
Andre valutareservar 81 439
Reserveposisjonen i IMF 1 033
Spesielle trekkrettar i IMF      1 980