22696_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/arkiv
22696
Nedgang i internasjonale reservar
statistikk
2007-08-21T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetjuli 2007, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i internasjonale reservar

Dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 331,2 milliardar kroner ved utgangen av juli 2007. Dette var ein nedgang på 3,3 milliardar kroner frå månaden før.

Internasjonale reservar. Milliardar kroner

Internasjonale reservar.
Juli 2007. Millionar kroner
2007
Internasjonale reservar  331 164
Valutareservar  327 948
Verdipapir og innskot  233 526
Andre valutareservar 94 422
Reserveposisjonen i IMF 1 025
Spesielle trekkrettar i IMF 2 191