22700_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/arkiv
22700
Nedgang i internasjonale reservar
statistikk
2007-07-23T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetjuni 2007, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i internasjonale reservar

Dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 334,5 milliardar kroner ved utgangen av juni 2007. Dette var ein nedgang på 0,9 milliardar kroner frå månaden før.

Internasjonale reservar. Milliardar kroner

Internasjonale reservar. Juni 2007.
Millionar kroner
      Millionar kroner
Internasjonale reservar  334 452
Valutareservar  331 256
Verdipapir og innskot  236 624
Andre valutareservar 94 632
Reserveposisjonen i IMF  930
Spesielle trekkrettar i IMF 2 266