22704_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/arkiv
22704
Nedgang i internasjonale reservar
statistikk
2007-06-21T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetmai 2007, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i internasjonale reservar

Dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 335,4 milliardar kroner ved utgangen av mai 2007. Dette var ein nedgang på 4,0 milliardar kroner frå månaden før.

Internasjonale reservar. Milliardar kroner

Internasjonale reservar. Mai 2007.
Millionar kroner
     Millionar kroner
Internasjonale reservar  335 371
Valutareservar  331 749
Verdipapir og innskot  251 439
Andre valutareservar 80 310
Reserveposisjonen i IMF 1 234
Spesielle trekkrettar i IMF 2 387