22708_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/arkiv
22708
Nedgang i internasjonale reservar
statistikk
2007-05-21T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetapril 2007, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i internasjonale reservar

Dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 339,3 milliardar kroner ved utgangen av april 2007. Dette var ein nedgang på 8,1 milliardar kroner frå månaden før.

Internasjonale reservar. Milliardar kroner

Internasjonale reservar.
April 2007. Millionar kroner
  2007
Internasjonale reservar  339 347
Valutareservar  335 739  
Verdipapir og innskot  254 912  
Andre valutareservar 80 827  
Reserveposisjonen i IMF 1 207  
Spesielle trekkrettar i IMF 2 402