Eksport av våpen og ammunisjon ifølge tolldeklarasjoner, i alt og etter varegruppe. Millioner kroner

Tilbake til artikkelen

Eksport av våpen og ammunisjon ifølge tolldeklarasjoner, i alt og etter varegruppe. Millioner kroner
  2011 2012 2013 2014 2015
Bomber, granater, torpedoer, miner, raketter ol. krigsmateriell samt deler 845 823 1 002 973 1 072
Patroner og deler , unntatt til boltepistoler og annet verktøy/patroner med og uten blyhagl/luftgeværkuler 403 357 338 346 523
Tanks og andre motordrevne, pansrede stridsvogner, også utstyrt med våpen, samt deler til slike kjøretøy etc. 5 2 4 6 26
Våpen og våpendeler 1 356 1 321 741 476 776
Andre varer innenfor avgrensningen 5 7 10 10 4
Militærutstyr i alt 2 614 2 510 2 096 1 811 2 400

Kontakt