Tabell

Eksport av våpen og ammunisjon ifølge tolldeklarasjoner, i alt og etter varegruppe. Millioner kroner
 20112012201320142015
Bomber, granater, torpedoer, miner, raketter ol. krigsmateriell samt deler8458231 0029731 072
Patroner og deler , unntatt til boltepistoler og annet verktøy/patroner med og uten blyhagl/luftgeværkuler403357338346523
Tanks og andre motordrevne, pansrede stridsvogner, også utstyrt med våpen, samt deler til slike kjøretøy etc.524626
Våpen og våpendeler1 3561 321741476776
Andre varer innenfor avgrensningen5710104
Militærutstyr i alt2 6142 5102 0961 8112 400