Markant auke i eksportprisen for fersk laks

Publisert:

I veke 51 i 2019 var eksportprisen for fersk laks 75,05 kr/kg, ein oppgang på 9,1 prosent samanlikna med veka før.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 51 enda på 20 352 tonn, 9,8 prosent lågare enn i veka før då volumet var 22 556 tonn.

 

I veke 51 i 2019 vart det eksportert 505 tonn frosen laks, og prisen var 57,38 kr/kg.

 

Det er ingen figurer knytta til publiseringa denne veka.

 

Kontakt