Auke i eksportprisen for fersk laks

Publisert:

I veke 52 i 2019 var eksportprisen for fersk laks 77,04 kr/kg, ein oppgang på 2,7 prosent samanlikna med veka før.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 52 enda på 8 714 tonn, 57,2 prosent lågare enn i veka før då volumet var 20 352 tonn. Merk at veker der jul og nyttår inngår, normalt viser låge eksportkvanta.

I veke 52 i 2019 vart det eksportert 93 tonn frosen laks, og prisen var 55,82 kr/kg.

Det er ingen figurer knytta til publiseringa denne veka.

 

Kontakt