Studieforbundenes opplæringsvirksomhet2016

Innhold

Arkiv for Studieforbundenes opplæringsvirksomhet - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
29. mars 2017 2016 En halv million deltakere på kurs
1. april 2016 2015 Kvinner og menn velger fremdeles forskjellige fag
27. april 2015 2014 Kursaktiviteten fortsatte å øke
13. mai 2014 2013 Svak oppgang i kursaktivitet
4. juni 2013 2012 Studieforbundene arrangerte 42 400 kurs i 2012
25. mai 2012 2011 Folkeuniversitetet hadde flest kurs
16. mai 2011 2010 Flest tar kurs i estetiske fag og håndverk
20. mai 2010 2009 470 000 på kurs
24. april 2002 2001 10 prosent nedgang i antall kurs
4. mai 2000 1999 Nesten 682 000 på kurs
21. mai 2001 2000 Svak nedgang i kursvirksomheten
14. mai 2004 2003 Flere tar kurs i regi av studieforbundene
2. mai 2003 2002 79 000 fikk tilbud om eksamen
19. mai 2005 2004 Flest kvinner tar kurs
15. mai 2006 2005 Mange eldre på kurs
14. mai 2007 2006 Nedgang i tallet på deltakere
16. mai 2008 2007 37 000 kurs med 490 000 deltakere
20. mai 2009 2008 Flest kvinner på kurs