157310
/utdanning/statistikker/voppl/aar
157310
Svak oppgang i kursaktivitet
statistikk
2014-05-13T10:00:00.000Z
Utdanning
no
voppl, Studieforbundenes opplæringsvirksomhet, kurs, kursdeltakelse, hovedemner (for eksempel språkfag, samfunnsfag, servicefag), voksenopplæringVoksenopplæring , Utdanning
false

Studieforbundenes opplæringsvirksomhet2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Svak oppgang i kursaktivitet

Studieforbundene arrangerte 43 000 tilskuddsberettigede kurs med 493 200 deltakere i 2013. Det er fortsatt flest kursdeltakere i estetiske fag og håndverksfag. Hele 42 prosent av kursdeltakerne var 50 år eller eldre.

Studieforbund. Antall kurs, deltakere og kurstimer
2013
Kurs42 984
Deltakere493 180
Menn212 743
Kvinner280 437
Kurstimer totalt1 352 453

Sammenlignet med året før, arrangerte studieforbundene 600 flere kurs og hadde 15 500 flere deltakere i 2013. Studieforbundet Folkeuniversitet stod alene for 27 prosent av samtlige kurs, og 33 prosent av alle deltakere.

Den tilskuddsberettigede delen av kursaktiviteten blant studieforbundene gikk ned fra år til år i perioden 2000-2009. Det var først i 2010 at denne trenden snudde og kursaktiviteten igjen økte. Oppgangen fortsatte og i 2011 var aktiviteten tilbake på samme nivå som i 2005. Siden har kursaktiviteten i regi av studieforbundene holdt seg stabil, selv om antall godkjente studieforbund har gått ned grunnet sammenslåinger og nedleggelser.

Flere kurs i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag hadde størst økning i antall kurs i 2013 sammenlignet med året før. Økningen var på 250 kurs, tilsvarende 17 prosent som også var den største prosentvise oppgangen. Nedgangen var størst i Finnmark og Sør-Trøndelag, hvor antall kurs gikk ned med henholdsvis 16 og 14 prosent sammenlignet med 2012.

Akershus hadde størst oppgang i antall kursdeltakere med 4 100 flere i 2013 enn i 2012, fulgt av Oslo med 3 200 flere. Telemark hadde den største prosentvise økningen i antall deltakere med 15 prosent. Finnmark og Troms hadde en reduksjon i antall deltakere på henholdsvis 14 og 6 prosent.

Kvinner i flertall

Som alle tidligere år var kvinner i flertall, og de utgjorde 57 prosent av samtlige deltakere også i 2013. Kvinner var i flertall i alle fylker. Størst kvinneflertall hadde Troms og Møre og Romsdal med henholdsvis 64 og 60 prosent.

80 prosent av alle deltakere på kurs i regi av Studieforbundet kultur og tradisjon og 79 prosent av deltakerne på kurs i regi av Samisk Studieforbund, var kvinner. Kvinner var også godt representert på kurs i regi av Studieforbundet Solidaritet og Studieforbundet Funkis med henholdsvis 78 og 69 prosent. Idrettens Studieforbund hadde lavest kvinneandel med 35 prosent.

8 av 10 menn velger realfag

Deltakere på kurs innenfor estetiske fag og håndverksfag har i alle år vært i klart flertall. Også i 2013 var det flest deltakere innenfor estetiske fag og håndverksfag, de utgjorde 43 prosent av alle kursdeltakere.

Mens menn var i klart flertall med 79 prosent på kurs innenfor realfag, industrifag og tekniske fag, utgjorde kvinnene 66 prosent av deltakerne på kurs innenfor helse-, sosial- og idrettsfag. Det var like mange kvinner som menn blant deltakere på kurs innenfor organisasjons- og ledelsesfag.

42 prosent av kursdeltakere var 50 år eller eldre, mens 14-19-åringer og 30-49-åringer utgjorde henholdsvis 27 og 31 prosent av samtlige deltakere.

48 prosent av menn som deltok på kurs innenfor realfag, industrifag og tekniske fag var i aldersgruppen 30-49 år, mens 57 prosent av kvinnene på kurs innenfor helse-, sosial- og idrettsfag var i aldersgruppen 50 år og over.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB