291170
/utdanning/statistikker/voppl/aar
291170
En halv million deltakere på kurs
statistikk
2017-03-29T08:00:00.000Z
Utdanning
no
voppl, Studieforbundenes opplæringsvirksomhet, kurs, kursdeltakelse, hovedemner (for eksempel språkfag, samfunnsfag, servicefag), voksenopplæringVoksenopplæring , Utdanning
true
Studieforbundsstatistikk viser omfanget i tilskuddsberettiget kursaktivitet i regi av studieforbundene. Omfanget av kursaktiviteten måles i antall arrangerte kurs, antall deltakere og antall kurstimer.

Studieforbundenes opplæringsvirksomhet2016

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

En halv million deltakere på kurs

I 2016 var det 505 000 deltakere på i alt 45 000 tilskuddsberettigede kurs i regi av studieforbundene. Disse kursene utgjorde til sammen 1,4 millioner undervisningstimer. Kursvirksomheten var dermed på samme nivå som i 2015.

Studieforbund. Antall kurs, deltakere og kurstimer
2016
Kurs45 065
Deltakere504 898
Menn216 874
Kvinner288 024
Kurstimer totalt1 419 864

Studieforbundene arrangerte nær 400 flere kurs, men hadde 3 000 færre deltakere i 2016 enn i 2015. Flest kurs i regi av studieforbundene ble arrangert av Studieforbundet Folkeuniversitetet: 8 300 kurs med 108 000 deltakere. Dernest hadde Studieforbundet Funkis og Kristelig Studieforbund (K-Stud) flest kurs og deltakere. Disse tre forbundene til sammen stod for 46 prosent av alle arrangerte kurs og 40 prosent av alle deltakere i 2016. 

Færre deltakere på kurs med tilbud om eksamen

I alt deltok 25 800 på kurs med tilbud om avsluttende eksamen eller interne prøver:

  • Av disse fikk 4 300 tilbud om offentlig eksamen
  • 15 100 ble tilbudt annen godkjent eksamen eller sertifisering
  • 5 400 fikk tilbud om interne prøver
  • 1 000 ble tilbudt fagprøve 

Til sammen utgjorde disse 5 prosent av samtlige deltakere på kurs i regi av studieforbundene i 2016, som er 1 prosentpoeng mindre enn året før. 

Flest deltakere var 50 år eller eldre

Av alle deltakerne var 28 prosent i aldersgruppen 14-29 år, 29 prosent i aldersgruppen 30-49 år og 43 prosent var 50 år og eldre. Blant studieforbundene hadde Studieforbundet Funkis og Studieforbundet KOR størst andel deltakere i den eldste aldersgruppen, henholdsvis 81 og 72 prosent.

Flest kvinner

Som alle tidligere år var kvinnelige deltakere i flertall. Kvinner utgjorde 57 prosent av samtlige deltakere på landsbasis i 2016 og var i flertall i samtlige fylker. Mens kvinner i aldersgruppen 50 år og eldre utgjorde 45 prosent av alle kvinnelige deltakere, utgjorde menn i samme aldersgruppe 41 prosent av alle mannlige deltakere.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB