166633_tabell_174426_not-searchable
/utdanning/statistikker/utuvh/aar
166633_tabell_174426
statistikk
2014-05-23T10:00:00.000Z
Utdanning;Innvandring og innvandrere
no
false

Studenter i universitets- og høgskoleutdanning1. oktober 2013

Innhold

Studenter i høyere utdanning i Norge og norske studenter i utlandet, etter kjønn og alder . Absolutte tall og prosent
201320122003
1Antall studenter ved godkjente nettskoler mangler for 2013.
Studenter i høyere utdanning1
I alt269 063261 164223 904
Menn109 700104 45990 416
Kvinner159 363156 705133 488
Andel 19-24 år i høyere utdanning
I alt33,732,430,3
Menn27,526,124,7
Kvinner40,139,136,2
Andel 25-29 år i høyere utdanning
I alt15,015,116,5
Menn13,313,215,3
Kvinner16,817,217,6