253905_tabell_not-searchable
/utdanning/statistikker/hugjen/aar
253905_tabell
statistikk
2016-06-28T10:00:00.000Z
Utdanning
no
false
Av de nye studentene som startet i høyere utdanning før fylte 25 år i 2007, hadde 30 prosent fullført en høyere grad i løpet av åtte år. Tilsvarende tall for dem som startet ti år tidligere, var på 17 prosent.

Gjennomføring ved universiteter og høgskoler2014/2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Gjennomstrømning i høyere utdanning for nye studenter, og status 8 år etter oppstart. Kjønn. Antall og prosentfullscreen-iconGjennomstrømning i høyere utdanning for nye studenter, og status 8 år etter oppstart. Kjønn. Antall og prosentexcel-iconGjennomstrømning i høyere utdanning for nye studenter, og status 8 år etter oppstart. Kjønn. Antall og prosentcsv-iconGjennomstrømning i høyere utdanning for nye studenter, og status 8 år etter oppstart. Kjønn. Antall og prosent
Tabell 2Gjennomstrømning i høyere utdanning for nye studenter, og status 8 år etter oppstart. Foreldrenes utdanningsnivå. Antall og prosentfullscreen-iconGjennomstrømning i høyere utdanning for nye studenter, og status 8 år etter oppstart. Foreldrenes utdanningsnivå. Antall og prosentexcel-iconGjennomstrømning i høyere utdanning for nye studenter, og status 8 år etter oppstart. Foreldrenes utdanningsnivå. Antall og prosentcsv-iconGjennomstrømning i høyere utdanning for nye studenter, og status 8 år etter oppstart. Foreldrenes utdanningsnivå. Antall og prosent
Tabell 3Gjennomstrømning i høyere utdanning for nye studenter, og status 8 år etter oppstart. Alder. Antall og prosentfullscreen-iconGjennomstrømning i høyere utdanning for nye studenter, og status 8 år etter oppstart. Alder. Antall og prosentexcel-iconGjennomstrømning i høyere utdanning for nye studenter, og status 8 år etter oppstart. Alder. Antall og prosentcsv-iconGjennomstrømning i høyere utdanning for nye studenter, og status 8 år etter oppstart. Alder. Antall og prosent
Tabell 4Gjennomstrømning i høyere utdanning for nye studenter på utvalgte bachelorutdanninger, og status 5 år etter oppstart. Kjønn og alder. Antall og prosentfullscreen-iconGjennomstrømning i høyere utdanning for nye studenter på utvalgte bachelorutdanninger, og status 5 år etter oppstart. Kjønn og alder. Antall og prosentexcel-iconGjennomstrømning i høyere utdanning for nye studenter på utvalgte bachelorutdanninger, og status 5 år etter oppstart. Kjønn og alder. Antall og prosentcsv-iconGjennomstrømning i høyere utdanning for nye studenter på utvalgte bachelorutdanninger, og status 5 år etter oppstart. Kjønn og alder. Antall og prosent
Tabell 5Gjennomstrømning i høyere utdanning for nye studenter på allmennlærer-/grunnskolelærerstudiet, og status 6 år etter oppstart. Kjønn, lærested og foreldrenes utdanningsnivå. Antall og prosentfullscreen-iconGjennomstrømning i høyere utdanning for nye studenter på allmennlærer-/grunnskolelærerstudiet, og status 6 år etter oppstart. Kjønn, lærested og foreldrenes utdanningsnivå. Antall og prosentexcel-iconGjennomstrømning i høyere utdanning for nye studenter på allmennlærer-/grunnskolelærerstudiet, og status 6 år etter oppstart. Kjønn, lærested og foreldrenes utdanningsnivå. Antall og prosentcsv-iconGjennomstrømning i høyere utdanning for nye studenter på allmennlærer-/grunnskolelærerstudiet, og status 6 år etter oppstart. Kjønn, lærested og foreldrenes utdanningsnivå. Antall og prosent
Tabell 6Gjennomstrømning i høyere utdanning for nye studenter på utvalgte femårige masterutdanninger, og status 7 år etter oppstart. Kjønn og alder. Antall og prosentfullscreen-iconGjennomstrømning i høyere utdanning for nye studenter på utvalgte femårige masterutdanninger, og status 7 år etter oppstart. Kjønn og alder. Antall og prosentexcel-iconGjennomstrømning i høyere utdanning for nye studenter på utvalgte femårige masterutdanninger, og status 7 år etter oppstart. Kjønn og alder. Antall og prosentcsv-iconGjennomstrømning i høyere utdanning for nye studenter på utvalgte femårige masterutdanninger, og status 7 år etter oppstart. Kjønn og alder. Antall og prosent
Tabell 7Gjennomstrømning i høyere utdanning for nye studenter som startet 1 1/2- og 2-årige masterutdanninger, og status 4 år etter oppstart. Kjønn og alder. Antall og prosentfullscreen-iconGjennomstrømning i høyere utdanning for nye studenter som startet 1 1/2- og 2-årige masterutdanninger, og status 4 år etter oppstart. Kjønn og alder. Antall og prosentexcel-iconGjennomstrømning i høyere utdanning for nye studenter som startet 1 1/2- og 2-årige masterutdanninger, og status 4 år etter oppstart. Kjønn og alder. Antall og prosentcsv-iconGjennomstrømning i høyere utdanning for nye studenter som startet 1 1/2- og 2-årige masterutdanninger, og status 4 år etter oppstart. Kjønn og alder. Antall og prosent
Tabell 8Gjennomstrømning for kvinner og menn på doktorgradsprogram, og status 5 år etter oppstart. Alder og fagfelt. Antall og prosentfullscreen-iconGjennomstrømning for kvinner og menn på doktorgradsprogram, og status 5 år etter oppstart. Alder og fagfelt. Antall og prosentexcel-iconGjennomstrømning for kvinner og menn på doktorgradsprogram, og status 5 år etter oppstart. Alder og fagfelt. Antall og prosentcsv-iconGjennomstrømning for kvinner og menn på doktorgradsprogram, og status 5 år etter oppstart. Alder og fagfelt. Antall og prosent

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken