220980_tabell_not-searchable
/utdanning/statistikker/hugjen/aar
220980_tabell
statistikk
2015-06-26T10:00:00.000Z
Utdanning
no
false
Gjennomstrømning i høyere utdanning. Av nye studentene som startet i høyere utdanning i 2006, fullførte 63 prosent en grad i løpet av åtte år.

Gjennomføring ved universiteter og høgskoler2013/2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Nye studenter i studieåret, etter kjønn og oppnådd grad i løpet av åtte år. Antall og prosentfullscreen-iconNye studenter i studieåret, etter kjønn og oppnådd grad i løpet av åtte år. Antall og prosentexcel-iconNye studenter i studieåret, etter kjønn og oppnådd grad i løpet av åtte år. Antall og prosentcsv-iconNye studenter i studieåret, etter kjønn og oppnådd grad i løpet av åtte år. Antall og prosent
Tabell 2Fullførte laveregradsstudium, etter antall år siden studenten første gang var registrert i høyere utdanning, kjønn og studiumets varighet. Antall og prosentfullscreen-iconFullførte laveregradsstudium, etter antall år siden studenten første gang var registrert i høyere utdanning, kjønn og studiumets varighet. Antall og prosentexcel-iconFullførte laveregradsstudium, etter antall år siden studenten første gang var registrert i høyere utdanning, kjønn og studiumets varighet. Antall og prosentcsv-iconFullførte laveregradsstudium, etter antall år siden studenten første gang var registrert i høyere utdanning, kjønn og studiumets varighet. Antall og prosent
Tabell 3Fullførte høyeregradsstudium, etter antall år siden studenten første gang var registrert i høyere utdanning, kjønn og studiumets varighet. Antall og prosentfullscreen-iconFullførte høyeregradsstudium, etter antall år siden studenten første gang var registrert i høyere utdanning, kjønn og studiumets varighet. Antall og prosentexcel-iconFullførte høyeregradsstudium, etter antall år siden studenten første gang var registrert i høyere utdanning, kjønn og studiumets varighet. Antall og prosentcsv-iconFullførte høyeregradsstudium, etter antall år siden studenten første gang var registrert i høyere utdanning, kjønn og studiumets varighet. Antall og prosent
Tabell 4Nye studenter i studieåret, etter kjønn og oppnådd grad i løpet av åtte år. Antall og prosentfullscreen-iconNye studenter i studieåret, etter kjønn og oppnådd grad i løpet av åtte år. Antall og prosentexcel-iconNye studenter i studieåret, etter kjønn og oppnådd grad i løpet av åtte år. Antall og prosentcsv-iconNye studenter i studieåret, etter kjønn og oppnådd grad i løpet av åtte år. Antall og prosent
Tabell 5Nye studenter i studieåret, etter oppnådd grad i løpet av 8 år og foreldrenes utdanningsnivå. Antall og prosentfullscreen-iconNye studenter i studieåret, etter oppnådd grad i løpet av 8 år og foreldrenes utdanningsnivå. Antall og prosentexcel-iconNye studenter i studieåret, etter oppnådd grad i løpet av 8 år og foreldrenes utdanningsnivå. Antall og prosentcsv-iconNye studenter i studieåret, etter oppnådd grad i løpet av 8 år og foreldrenes utdanningsnivå. Antall og prosent
Tabell 6Nye studenter i studieåret, etter oppnådd grad i løpet av åtte år og alder. Antall og prosentfullscreen-iconNye studenter i studieåret, etter oppnådd grad i løpet av åtte år og alder. Antall og prosentexcel-iconNye studenter i studieåret, etter oppnådd grad i løpet av åtte år og alder. Antall og prosentcsv-iconNye studenter i studieåret, etter oppnådd grad i løpet av åtte år og alder. Antall og prosent
Tabell 7Studenter som startet på utvalgte bachelorutdanninger første gang, etter status i løpet av 5 år, kjønn og studie ved avslutning. Antall og prosentfullscreen-iconStudenter som startet på utvalgte bachelorutdanninger første gang, etter status i løpet av 5 år, kjønn og studie ved avslutning. Antall og prosentexcel-iconStudenter som startet på utvalgte bachelorutdanninger første gang, etter status i løpet av 5 år, kjønn og studie ved avslutning. Antall og prosentcsv-iconStudenter som startet på utvalgte bachelorutdanninger første gang, etter status i løpet av 5 år, kjønn og studie ved avslutning. Antall og prosent
Tabell 8Studenter som startet sykepleierstudiet for første gang, etter status i løpet av 5 år, kjønn og foreldrenes utdanningsnivå. Antall og prosentfullscreen-iconStudenter som startet sykepleierstudiet for første gang, etter status i løpet av 5 år, kjønn og foreldrenes utdanningsnivå. Antall og prosentexcel-iconStudenter som startet sykepleierstudiet for første gang, etter status i løpet av 5 år, kjønn og foreldrenes utdanningsnivå. Antall og prosentcsv-iconStudenter som startet sykepleierstudiet for første gang, etter status i løpet av 5 år, kjønn og foreldrenes utdanningsnivå. Antall og prosent
Tabell 9Studenter som startet førskolelærerstudiet for første gang, etter status i løpet av 5 år, kjønn og foreldrenes utdanningsnivå. Antall og prosentfullscreen-iconStudenter som startet førskolelærerstudiet for første gang, etter status i løpet av 5 år, kjønn og foreldrenes utdanningsnivå. Antall og prosentexcel-iconStudenter som startet førskolelærerstudiet for første gang, etter status i løpet av 5 år, kjønn og foreldrenes utdanningsnivå. Antall og prosentcsv-iconStudenter som startet førskolelærerstudiet for første gang, etter status i løpet av 5 år, kjønn og foreldrenes utdanningsnivå. Antall og prosent
Tabell 10Studenter som startet ingeniørstudiet for første gang, etter status i løpet av 5 år, kjønn og foreldrenes utdanningsnivå. Antall og prosentfullscreen-iconStudenter som startet ingeniørstudiet for første gang, etter status i løpet av 5 år, kjønn og foreldrenes utdanningsnivå. Antall og prosentexcel-iconStudenter som startet ingeniørstudiet for første gang, etter status i løpet av 5 år, kjønn og foreldrenes utdanningsnivå. Antall og prosentcsv-iconStudenter som startet ingeniørstudiet for første gang, etter status i løpet av 5 år, kjønn og foreldrenes utdanningsnivå. Antall og prosent
Tabell 11Studenter som startet allmennlærer-/grunnskolelærerstudiet første gang, etter status i løpet av 6 år, kjønn og foreldrenes utdanningsnivå. Antall og prosentfullscreen-iconStudenter som startet allmennlærer-/grunnskolelærerstudiet første gang, etter status i løpet av 6 år, kjønn og foreldrenes utdanningsnivå. Antall og prosentexcel-iconStudenter som startet allmennlærer-/grunnskolelærerstudiet første gang, etter status i løpet av 6 år, kjønn og foreldrenes utdanningsnivå. Antall og prosentcsv-iconStudenter som startet allmennlærer-/grunnskolelærerstudiet første gang, etter status i løpet av 6 år, kjønn og foreldrenes utdanningsnivå. Antall og prosent
Tabell 12Studenter som startet tannlegestudiet for første gang, etter status i løpet av 7 år og kjønn. Antall og prosentfullscreen-iconStudenter som startet tannlegestudiet for første gang, etter status i løpet av 7 år og kjønn. Antall og prosentexcel-iconStudenter som startet tannlegestudiet for første gang, etter status i løpet av 7 år og kjønn. Antall og prosentcsv-iconStudenter som startet tannlegestudiet for første gang, etter status i løpet av 7 år og kjønn. Antall og prosent
Tabell 13Studenter som startet legestudiet for første gang, etter status i løpet av 8 år og kjønn. Antall og prosentfullscreen-iconStudenter som startet legestudiet for første gang, etter status i løpet av 8 år og kjønn. Antall og prosentexcel-iconStudenter som startet legestudiet for første gang, etter status i løpet av 8 år og kjønn. Antall og prosentcsv-iconStudenter som startet legestudiet for første gang, etter status i løpet av 8 år og kjønn. Antall og prosent
Tabell 14Studenter som startet utvalgte femårige masterutdanninger første gang, etter status i løpet av 7 år, kjønn, alder ved start og utdanning ved sluttfullscreen-iconStudenter som startet utvalgte femårige masterutdanninger første gang, etter status i løpet av 7 år, kjønn, alder ved start og utdanning ved sluttexcel-iconStudenter som startet utvalgte femårige masterutdanninger første gang, etter status i løpet av 7 år, kjønn, alder ved start og utdanning ved sluttcsv-iconStudenter som startet utvalgte femårige masterutdanninger første gang, etter status i løpet av 7 år, kjønn, alder ved start og utdanning ved slutt
Tabell 15Studenter som startet 1 1/2- og 2-årige masterutdanninger første gang, etter status i løpet av 4 år, kjønn, alder ved start og utdanning ved avslutningfullscreen-iconStudenter som startet 1 1/2- og 2-årige masterutdanninger første gang, etter status i løpet av 4 år, kjønn, alder ved start og utdanning ved avslutningexcel-iconStudenter som startet 1 1/2- og 2-årige masterutdanninger første gang, etter status i løpet av 4 år, kjønn, alder ved start og utdanning ved avslutningcsv-iconStudenter som startet 1 1/2- og 2-årige masterutdanninger første gang, etter status i løpet av 4 år, kjønn, alder ved start og utdanning ved avslutning

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken