160849_tabell_182368_not-searchable
/utdanning/statistikker/hugjen/aar
160849_tabell_182368
statistikk
2014-06-26T10:00:00.000Z
Utdanning
no
false
Statistikken viser andelen studenter som har fullført studiegrader i løpet av ti år. Gjennomføring for nye studenter i utvalgte fag innen normert tid, omtales også.

Gjennomføring ved universiteter og høgskoler2012/2013

Innhold

Studenter som startet ingeniørstudiet for første gang, etter status i løpet av 5 år, kjønn og foreldrenes utdanningsnivå. Antall og prosent1
2008-2013
Absolutte tallProsent
I altI altFullført ingeniørstudietIkke fullført ingeniørstudiet
Fullført innen 3 år2Fullført innen 5 år2Fortsatt i samme studiumFullført annet studiumI gang med annet studium i høyere utdanning 1.10. siste årAvbrutt i løpet av 1. årAvbrutt senere
1Studenter som startet studiet for første gang i perioden 1.10.åååå-1 - 30.09.åååå inngår i tallene. (Feks. for startår 2005 blir startperioden 1.10.2004 - 30.9.2005)
2Antall år er beregnet på følgende måte: -3 år = -40 mnd., 5 år = 41-64 mnd
3Mer enn 4 år
42-4 years
Kjønn og foreldrenes utdanningsnivå
Begge kjønn, i alt3 0531005213647713
Menn2 4791005013646714
Kvinner574100581464747
Foreldrenes utdanningsnivå13
Mor eller far har lang høyere utdanning33951005411641159
Mor eller far har kort høyere utdanning41 1671005413646611
Mor eller far har videregående utdanning1 1731005213545714
Mor eller far har grunnskoleutdanning1731004120535916
Uoppgitt14510041141229615

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB