160849_tabell_182366_not-searchable
/utdanning/statistikker/hugjen/aar
160849_tabell_182366
statistikk
2014-06-26T10:00:00.000Z
Utdanning
no
false
Statistikken viser andelen studenter som har fullført studiegrader i løpet av ti år. Gjennomføring for nye studenter i utvalgte fag innen normert tid, omtales også.

Gjennomføring ved universiteter og høgskoler2012/2013

Innhold

Studenter som startet sykepleierstudiet for første gang, etter status i løpet av 5 år, kjønn og foreldrenes utdanningsnivå. Antall og prosent1
2008-2013
Absolutte tallProsent
I altI altFullført sykepleierstudietIkke fullført sykepleierstudiet
Fullført innen 3 år2Fullført innen 5 år2Fortsatt i samme studiumFullført annet studiumI gang med annet studium i høyere utdanning 1.10. siste årAvbrutt i løpet av 1. årAvbrutt senere
1Studenter som startet studiet for første gang i perioden 1.10.åååå-1 - 30.09.åååå inngår i tallene. (Feks. for startår 2005 blir startperioden 1.10.2004 - 30.9.2005)
2Antall år er beregnet på følgende måte: -3 år = -40 mnd., 5 år = 41-64 mnd
3Mer enn 4 år
42-4 år
Kjønn og foreldrenes utdanningsnivå
Begge kjønn, i alt3 970100582032457
Menn3941004816536814
Kvinner3 576100592032456
 
Foreldrenes utdanningsnivå
Mor eller far har lang høyere utdanning3273100691134634
Mor eller far har kort høyere utdanning41 129100621833545
Mor eller far har videregående utdanning1 934100591932358
Mor eller far har grunnskoleutdanning4241004627414711
Uoppgitt21010046285:4710