Tabell

Nettskoler. Kursdeltagelser, etter nivå og alder1
 2019-2020
 Alder i altUnder 30 år30-49 år50 år eller eldre
1Årstall i statistikken (f.eks. 2017-2018) henviser til perioden fra 1. juli til 30. juni året etter (f.eks. 1. juli 2017 til 30. juni 2018).
Rettet 10. mars 2021.
Alle nivåer20 60813 5646 275769
Videregående opplæring18 10112 8044 807490
Fagskoleutdanning31610319023
Universitets- og høgskoleutdanning88156112
Annen utdanning2 1036421 217244