294363_tabell_299262_not-searchable
/utdanning/statistikker/fjernund/aar
294363_tabell_299262
statistikk
2017-03-13T08:00:00.000Z
Utdanning
no
false
Statistikk over antall elever/studenter og antall fullførte kurs på godkjente nettskoler, etter deltakernes kjønn, alder og bosted.

Voksenopplæring, godkjente nettskoler (opphørt)2016

Innhold

Nettskoler, fullførte utdanninger, etter deltakers fagfelt og kjønn. Skoleår. Prosent
2015-2016
Fullførte utdanninger
I altMennKvinner
Fagfelt i alt9 6863862
Allmenne fag1 4473664
Humanistiske og estetiske fag1 0333664
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk628991
Samfunnsfag og juridiske fag5483466
Økonomiske og administrative fag2 6552773
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag6016040
Helse-, sosial- og idrettsfag1 2921684
Primærnæringsfag-..
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag1 220928
Uoppgitt fagfelt2624654