294363_tabell_not-searchable
/utdanning/statistikker/fjernund/aar
294363_tabell
statistikk
2017-03-13T08:00:00.000Z
Utdanning
no
false
Statistikk over antall elever/studenter og antall fullførte kurs på godkjente nettskoler, etter deltakernes kjønn, alder og bosted.

Voksenopplæring, godkjente nettskoler (opphørt)2016

Innhold

Publisert:

Oppdatert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Nettskoler, fullførte utdanninger, etter deltakers fagfelt og kjønn. Skoleår. Prosentfullscreen-iconNettskoler, fullførte utdanninger, etter deltakers fagfelt og kjønn. Skoleår. Prosentexcel-iconNettskoler, fullførte utdanninger, etter deltakers fagfelt og kjønn. Skoleår. Prosentcsv-iconNettskoler, fullførte utdanninger, etter deltakers fagfelt og kjønn. Skoleår. Prosent
Tabell 2Nettskoler, elever/studenter etter alder, bostedsfylke og kjønn. 1. oktoberfullscreen-iconNettskoler, elever/studenter etter alder, bostedsfylke og kjønn. 1. oktoberexcel-iconNettskoler, elever/studenter etter alder, bostedsfylke og kjønn. 1. oktobercsv-iconNettskoler, elever/studenter etter alder, bostedsfylke og kjønn. 1. oktober
Tabell 3Nettskoler, elever/studenter etter utdanningsinstitusjon og nivå. 1. oktoberfullscreen-iconNettskoler, elever/studenter etter utdanningsinstitusjon og nivå. 1. oktoberexcel-iconNettskoler, elever/studenter etter utdanningsinstitusjon og nivå. 1. oktobercsv-iconNettskoler, elever/studenter etter utdanningsinstitusjon og nivå. 1. oktober
Tabell 4Nettskoler, kursfullføring, etter utdanningsinstitusjon og kjønn. Skoleårfullscreen-iconNettskoler, kursfullføring, etter utdanningsinstitusjon og kjønn. Skoleårexcel-iconNettskoler, kursfullføring, etter utdanningsinstitusjon og kjønn. Skoleårcsv-iconNettskoler, kursfullføring, etter utdanningsinstitusjon og kjønn. Skoleår
Tabell 5Nettskoler, fullførte utdanninger, etter deltakers alder, fagfelt og kjønn. Skoleårfullscreen-iconNettskoler, fullførte utdanninger, etter deltakers alder, fagfelt og kjønn. Skoleårexcel-iconNettskoler, fullførte utdanninger, etter deltakers alder, fagfelt og kjønn. Skoleårcsv-iconNettskoler, fullførte utdanninger, etter deltakers alder, fagfelt og kjønn. Skoleår
Tabell 6Nettskoler, fullførte utdanninger, etter deltakers alder, kjønn og bostedsfylke. Skoleårfullscreen-iconNettskoler, fullførte utdanninger, etter deltakers alder, kjønn og bostedsfylke. Skoleårexcel-iconNettskoler, fullførte utdanninger, etter deltakers alder, kjønn og bostedsfylke. Skoleårcsv-iconNettskoler, fullførte utdanninger, etter deltakers alder, kjønn og bostedsfylke. Skoleår
Tabell 7Nettskoler, kursfullføring etter deltakers nivå og fagfelt. Skoleårfullscreen-iconNettskoler, kursfullføring etter deltakers nivå og fagfelt. Skoleårexcel-iconNettskoler, kursfullføring etter deltakers nivå og fagfelt. Skoleårcsv-iconNettskoler, kursfullføring etter deltakers nivå og fagfelt. Skoleår

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken