257348_tabell_259954_not-searchable
/utdanning/statistikker/fjernund/aar
257348_tabell_259954
statistikk
2016-03-14T10:00:00.000Z
Utdanning
no
false
Statistikk over antall elever/studenter og antall fullførte kurs på godkjente nettskoler, etter deltakernes kjønn, alder og bosted.

Voksenopplæring, godkjente nettskoler (opphørt)2015

Innhold

Nettskoler, kursfullføring etter deltakers nivå og fagfelt. Skoleår
2014-2015
I altVideregående opplæringFagskoleutdanningUniversitets- og høgskoleutdanningAnnen videregående utdanning
Fagfelt i alt10 7532 0687233 5644 398
Allmenne fag1 5251 465--60
Humanistiske og estetiske fag870--55815
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk773--619154
Samfunnsfag og juridiske fag661--364297
Økonomiske og administrative fag3 308375241 949798
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag751165126271189
Helse-, sosial- og idrettsfag1 09240147306338
Primærnæringsfag-----
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag1 317-26-1 291
Uoppgitt fagfelt456---456