253295_tabell_266709_not-searchable
/utdanning/statistikker/fagskoler/aar
253295_tabell_266709
statistikk
2016-05-25T10:00:00.000Z
Utdanning;Innvandring og innvandrere
no
false
Statistikken viser antall studenter i fagskoleutdanning etter ulike kjennetegn, samt fullførte fagskoleutdanninger og gjennomstrømning i fagskoleutdanning.

Høyere yrkesfaglig utdanning1. oktober 2015

Innhold

Studenter i fagskoleutdanning. Kjønn, eierforhold og fagfelt. Antall og prosent
20142015Endring
2014 - 2015
1Tall for 2014 er oppdatert i etterkant av fjorårets publisering.
Antall studenter115 97015 146-824
Andel kvinner38380
Andel i offentlige skoler48524
Andel i 2-årige studier6260-2
 
Antall studenter på fagfelt
Humanistiske og estetiske fag1 9441 839-105
Samfunnsfag og juridiske fag446253-193
Økonomiske og administrative fag2 0531 681-372
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag7 3547 336-18
Helse-, sosial- og idrettsfag2 7642 713-51
Primærnæringsfag9915354
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag1 3101 147-163