Færre tar ikke-formell opplæring

Publisert:

47 prosent av de sysselsatte har ved 1. kvartal  i år deltatt i ikke-formell opplæring de siste 12 månedene. Dette er en nedgang på 2 prosentpoeng fra fjoråret.

Arbeidsplassen er en viktig arena for læring, og dette sees tydelig i tallene fra 2017 ved at deltakelsen i ikke-formell opplæring er mye lavere blant ikke-sysselsatte enn blant sysselsatte. 16 prosent av de ikke-sysselsatte deltok i ikke-formell opplæring, en nedgang på 2 prosentpoeng siden 2016.

For de sysselsatte er det høyest deltakelse i alderen 35–44 år. Her deltok over halvparten i ikke-formell opplæring. Lavest deltakelse var det hos dem mellom 62 og 66 år med 43 prosent.

Aldersfordelingen er noe annerledes blant de ikke-sysselsatte. Her er deltakelsen størst i aldersgruppen 25–34 år, der 22 prosent deltar, og minst i aldersgruppen 62-66 år, der 5 prosent deltar.

Deltakelsen i ikke-formell opplæring varierer også med høyeste fullførte utdanningsnivå. Blant de sysselsatte med universitets- og høyskoleutdanning var det 58 prosent som deltok i ikke-formell opplæring. For sysselsatte med grunnskoleutdanning eller ingen fullført utdanning er tilsvarende tall 33 prosent.

Figur 1. Deltakelse i ikke-formell opplæring, etter arbeidsstyrkestatus

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Sysselsatte 54 50 46 47 50 51 47 50 49 47
Ikke-sysselsatte 18 16 14 13 15 15 14 17 18 16

Stabil deltakelse i formell utdanning

15 prosent av de sysselsatte oppga i 2017 å ha deltatt i formell utdanning siste 12 måneder. Tilsvarende andel blant de ikke-sysselsatte var 39 prosent. Deltagelsen i formell utdanning lå på samme nivå året før.

Med 17 prosent er deltakelsen i formell utdanning noe høyere blant sysselsatte kvinner enn blant sysselsatte menn, der 12 prosent deltok. Blant de ikke-sysselsatte er forholdet omvendt, med en deltakelse på 42 prosent blant menn og 36 prosent blant kvinner.

Figur 2. Deltakere i formell utdanning, etter kjønn og arbeidsstyrkestatus, 2017

Kvinner Menn
Sysselsatte 17 12
Ikke-sysselsatte 36 42

Kontakt