Liten økning i månedskostnad

Publisert:

Gjennomsnittlig månedskostnad for en heldagsplass i ordinære private barnehager var kun 1,3 prosent høyere i 2016 enn i året før.

En heldagsplass, 41 timer eller mer, kostet i gjennomsnitt 14 174 kroner i 2016 mot 13 999 kroner i 2015 per måned for barn i ordinære private barnehager. Sogn og Fjordane hadde de høyeste gjennomsnittlige kostnadene med 14 905 kroner, mens Vest-Agder hadde den laveste månedskostnaden med 13 565 kroner per måned for en tilsvarende plass, viser nye tall i Regnskap for private barnehager.

Figur 1. Private ordinære barnehager. Kostnader for barnehageplass per måned ved forskjellige oppholdstider per uke og ulike aldersgrupper. Fylker. Kroner

Kostnader Kostnader
Vest-Agder 13565
Østfold 13608
Telemark 13799
Hordaland 13987
Akershus 14012
Nordland 14142
Hele landet 14174
Troms - Romsa 14178
Rogaland 14180
Oppland 14224
Finnmark - Finnmárku 14234
Buskerud 14345
Vestfold 14377
Oslo 14381
Møre og Romsdal 14392
Hedmark 14501
Aust-Agder 14537
Sør-Trøndelag 14683
Nord-Trøndelag 14814
Sogn og Fjordane 14905

Gjennomsnittlig månedskostnad for alle barn tilsvarer kostnaden for barn i alderen 3 år. En heldagsplass kostet 18 898 kroner for barn i aldersgruppen 0–2 år og 9 449 kroner for barn i aldersgruppen 4–6 år i ordinære private barnehager.

Lavest kostnader i Sør-Trøndelag

I private familiebarnehager utgjorde gjennomsnittlige kostnader for en heldagsplass på landsbasis for aldersgruppen 0–2 år, 3 år og 4–6 år henholdsvis 14 078, 10 559 og 7 039 kroner per måned. Sør-Trøndelag hadde de laveste, mens Troms hadde de høyeste kostnadene.

Timekostnaden økte med en krone

I ordinære private barnehager økte den gjennomsnittlige timekostnaden per barn med én krone, fra 78 kroner i 2015 til av 79 kroner i 2016. Økningen var størst i Telemark da timekostnaden økte i underkant av tre kroner. I Aust-Agder gikk timekostnaden ned i underkant av to kroner. I private familiebarnehager økte den gjennomsnittlige timekostnaden med kun 50 øre per barn.

Stabil andel foreldrebetaling

Som de tre foregående årene, dekket foreldrebetaling 16 prosent av private barnehagers bruttogifter i 2016. I samme periode, fra 2013 til 2016, har andelen offentlige tilskudd variert mellom 85 og 87 prosent. I 2016 var andelen offentlige tilskudd på 86 prosent, samme nivå som året før.

Andel foreldrebetaling av private barnehagers bruttoutgifter, har gått kraftig ned siden århundreskiftet. Andelen utgjorde 47 prosent i 2000 og 19 prosent i 2010. Dette skyldes blant annet gradvis innføring av makspris i barnehage. Grunnet innføring av nye moderasjonsordninger, kan andel foreldrebetaling av private barnehagers bruttogifter gå ned i årene som kommer.

Figur 2. Foreldrebetaling og offentlig tilskudd til private barnehager

Foreldrebetaling Offentlig tilskudd
2000 47 48
2001 46 48
2002 48 59
2003 42 65
2004 34 73
2005 32 76
2006 25 84
2007 22 80
2008 21 81
2009 20 84
2010 19 84
2011 18 84
2012 17 85
2013 16 85
2014 16 87
2015 16 86
2016 16 86

Statistikkgrunnlaget

3 041 barnehager var med i statistikkgrunnlaget i 2016, eller 95 prosent av alle private barnehager. I 2016 var det 2 469 ordinære, 547 familiebarnehager og 25 kombinerte familie-/ordinære barnehager.

 

Faktaside

Kontakt