Barnetilsynsundersøkelsen. Dokumentasjonsrapprt

Publisert Tittel Åpne
5. mai 2017 Barnetilsynsundersøkelsen 2016 SammendragPDF (1.6 MB)
15. april 2011 Undersøkelsen om barnefamiliers tilsynsordninger 2010 SammendragPDF (79 s sider)