434441_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
434441
statistikk
2021-06-18T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
true

Trafikkulykker med personskademai 2021

Innhold

Publisert:

Neste publisering: