397627_tabell_418227_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
397627_tabell_418227
statistikk
2020-04-20T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
false

Trafikkulykker med personskademars 2020

Innhold

Alder på drepte
Mars 2020
Drepte
Begge kjønnMennKvinner
I alt770
0-5 år000
6-15 år000
16-17 år000
18-19 år110
20-24 år000
25-34 år110
35-44 år110
45-54 år220
55-64 år110
65-74 år110
75-84 år000
85 år eller eldre000
Uoppgitt alder000