364039_tabell_381037_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
364039_tabell_381037
statistikk
2019-03-18T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
false

Trafikkulykker med personskadefebruar 2019

Innhold

Personer drept i veitrafikkulykker, etter kjønn og ulykkesgruppe.
Februar 2019
Drepte
DødsulykkerBegge kjønnMennKvinner
Alle ulykkesgrupper2330
 A. Påkjøring bakfra0000
 B. Andre ulykker med samme kjøreretning0000
 C. Møting ved forbikjøring0000
 D. Andre møteulykker1220
 E. Samme og motsatt kjøreretning med avsvinging0000
 F. Kryssende kjøreretning0000
 G. Fotgjenger krysset kjørebanen0000
 H. Fotgjenger gikk langs eller oppholdt seg i kjørebanen0000
 I. Akende o.l.0000
 J. Enslig kjøretøy utfor veien1110
 K. Enslig kjøretøy veltet i kjørebanen. Påkjøring av dyr, parkerte biler mv.0000
 L. Andre ulykker0000