329467_tabell_349811_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
329467_tabell_349811
statistikk
2018-05-15T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
false

Trafikkulykker med personskadeapril 2018

Innhold

Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter kjønn og ulykkesgruppe.
April 2018
UlykkerDrepteSkadde i alt
Alle ulykkerDødsulykkerBegge kjønnMennKvinnerBegge kjønnMennKvinner
Alle ulykkesgrupper2538862416284132
 A. Påkjøring bakfra290000704129
 B. Andre ulykker med samme kjøreretning70000972
 C. Møting ved forbikjøring10000101
 D. Andre møteulykker435532876027
 E. Samme og motsatt kjøreretning med avsvinging1000001468
 F. Kryssende kjøreretning360000714625
 G. Fotgjenger krysset kjørebanen800001192
 H. Fotgjenger gikk langs eller oppholdt seg i kjørebanen40000642
 I. Akende o.l.00000000
 J. Enslig kjøretøy utfor veien7933301068125
 K. Enslig kjøretøy veltet i kjørebanen. Påkjøring av dyr, parkerte biler mv.16000016115
 L. Andre ulykker20000025196