263528_tabell_284326_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
263528_tabell_284326
statistikk
2016-11-15T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
false
Statistikken viser antall omkomne og skadde etter kjennetegn ved ulykken, personer og kjøretøy. Det var 11 omkomne i trafikken i oktober 2016 mot 7 i oktober 2015.

Trafikkulykker med personskadeoktober 2016

Innhold

Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter skadegrad, kjønn og alder.
Oktober 2016
DrepteSkadde i altHardt skadd
Begge kjønnMennKvinnerBegge kjønnMennKvinnerBegge kjønnMennKvinner
I alt1110185052033017134
0-5 år00014104000
6-15 år000523022110
16-17 år110583721220
18-19 år211956431220
20-24 år000885434211
25-34 år5501338548422
35-44 år0001448262000
45-54 år1101086543110
55-64 år220825329440
65-74 år000431924000
75-84 år000261412101
85 år eller eldre000440000
Uoppgitt alder000330000