201085_tabell_214814_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
201085_tabell_214814
statistikk
2015-01-16T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
false
Statistikken viser antall omkomne og skadde etter kjennetegn ved ulykken, personer og kjøretøy. Det var 5 omkomne i trafikken i desember 2014, 16 færre enn i desember 2013.

Trafikkulykker med personskadedesember 2014

Innhold

Personer drept eller hardt skadd i veitrafikkulykker
Desember 2014Snitt for gjeldende måned siste 5 år
DreptHardt skaddDreptHardt skadd
I alt5171450
Menn38930
Kvinner29520
Trafikantgruppe
Bilførere56826
Bilpassasjerer04314
Førere og passasjerer på motorsykkel og moped0101
Myke trafikanter0629
Andre trafikanter0000
Alder
0-15 år0014
16-24 år12211
25-44 år25413
45-64 år26411
65 år og over04311
Uoppgitt alder0000