201085_tabell_214813_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
201085_tabell_214813
statistikk
2015-01-16T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
false
Statistikken viser antall omkomne og skadde etter kjennetegn ved ulykken, personer og kjøretøy. Det var 5 omkomne i trafikken i desember 2014, 16 færre enn i desember 2013.

Trafikkulykker med personskadedesember 2014

Innhold

Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter skadegrad, kjønn og ulykkesgruppe.
Desember 2014
UlykkerDrepteSkadde i altHardt skadd
Alle ulykkerDødsulykkerBegge kjønnMennKvinnerBegge kjønnMennKvinnerBegge kjønnMennKvinner
Alle ulykkesgrupper46855328804943861789
 A. Påkjøring bakfra5400001227448000
 B. Andre ulykker med samme kjøreretning14000024177000
 C. Møting ved forbikjøring5000014104211
 D. Andre møteulykker69221120310895312
 E. Samme og motsatt kjøreretning med avsvinging250000512724110
 F. Kryssende kjøreretning410000794534220
 G. Fotgjenger krysset kjørebanen480000672641413
 H. Fotgjenger gikk langs eller oppholdt seg i kjørebanen1000001569101
 I. Akende o.l.00000000000
 J. Enslig kjøretøy utfor veien1673321249146103321
 K. Enslig kjøretøy veltet i kjørebanen. Påkjøring av dyr, parkerte biler mv.14000017116101
 L. Andre ulykker210000392415000