201085_tabell_214811_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
201085_tabell_214811
statistikk
2015-01-16T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
false
Statistikken viser antall omkomne og skadde etter kjennetegn ved ulykken, personer og kjøretøy. Det var 5 omkomne i trafikken i desember 2014, 16 færre enn i desember 2013.

Trafikkulykker med personskadedesember 2014

Innhold

Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter skadegrad, kjønn og alder.
Desember 2014
DrepteSkadde i altHardt skadd
Begge kjønnMennKvinnerBegge kjønnMennKvinnerBegge kjønnMennKvinner
I alt5328804943861789
0-5 år00023176000
6-15 år000532726000
16-17 år000361719110
18-19 år000683830000
20-24 år101894742101
25-34 år1101528171211
35-44 år1011367561321
45-54 år2201348351110
55-64 år000835033514
65-74 år000633429202
75-84 år000372116220
85 år eller eldre000642000
Uoppgitt alder000000000