104938_tabell_128699_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
104938_tabell_128699
statistikk
2013-07-15T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
false

Trafikkulykker med personskadejuni 2013

Innhold

Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter skadegrad, kjønn og ulykkesgruppe.
Juni 2013
UlykkerDrepteSkadde i altHardt skadd
Alle ulykkerDødsulykkerBegge kjønnMennKvinnerBegge kjønnMennKvinnerBegge kjønnMennKvinner
Alle ulykkesgrupper61615181531 021678343362313
 A. Påkjøring bakfra76000016810464000
 B. Andre ulykker med samme kjøreretning330000593821321
 C. Møting ved forbikjøring40000633000
 D. Andre møteulykker6778531509852871
 E. Samme og motsatt kjøreretning med avsvinging450000825626431
 F. Kryssende kjøreretning7200001307852312
 G. Fotgjenger krysset kjørebanen210000291811303
 H. Fotgjenger gikk langs eller oppholdt seg i kjørebanen15111020137101
 I. Akende o.l.00000000000
 J. Enslig kjøretøy utfor veien2085660276210661082
 K. Enslig kjøretøy veltet i kjørebanen. Påkjøring av dyr, parkerte biler mv.321110321913110
 L. Andre ulykker431220694128312