104938_tabell_128697_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
104938_tabell_128697
statistikk
2013-07-15T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
false

Trafikkulykker med personskadejuni 2013

Innhold

Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter skadegrad, kjønn og alder.
Juni 2013
DrepteSkadde i altHardt skadd
Begge kjønnMennKvinnerBegge kjønnMennKvinnerBegge kjønnMennKvinner
I alt181531 021678343362313
0-5 år0001459202
6-15 år000522725110
16-17 år110583721110
18-19 år220765422211
20-24 år4311158233642
25-34 år00017912059642
35-44 år22015211537651
45-54 år33015010545440
55-64 år1101328349532
65-74 år000613328101
75-84 år532261412101
85 år eller eldre000523101
Uoppgitt alder000110000