66190_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
66190
17 personer omkom i januar
statistikk
2012-02-24T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskadejanuar 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

17 personer omkom i januar

I januar 2012 registrerte politiet 408 ulykker i trafikken. 17 mennesker omkom, og 604 ble skadd. 37 av disse ble hardt skadd, viser en foreløpig oversikt.

Personer hardt skadd. Januar. 2002-2012

Personer drept. Januar. 2002-2012

Av de omkomne i januar i år var tolv menn og fem kvinner. Åtte var bilførere, fem var bilpassasjerer og fire var fotgjengere.

Tilsvarende tall for januar i 2011 viste 351 ulykker, med 18 omkomne og 559 skadde. I disse ulykkene ble 32 personer hardt skadd. Tallet på drepte er senere nedjustert til 17.

Januargjennomsnittet for de siste ti årene er 20 drepte og 62 hardt skadde.

Tall fra politiet

Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Det medfører at mindre alvorlige ulykker og skader er underrepresentert i skadetallene. Om lag 33 prosent av personene som har blitt skadd i trafikken i januar 2012 hadde ukjent skadegrad i politirapportene. Personer med uoppgitt skadegrad er medregnet i det totale tallet på skadde personer. Mange av disse kan i ettertid vise seg å være uskadde.

Tabeller: