54859_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
54859
13 omkom i trafikken i november
statistikk
2011-12-16T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskadenovember 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

13 omkom i trafikken i november

Politiet registrerte 511 ulykker med personskader på norske veier i november. En foreløpig oversikt viser at 13 personer omkom, mens 51 ble hardt skadd i disse ulykkene.

Personer hardt skadd. Januar-november. 2001-2011

Personer drept. Januar-november. 2001-2011

Av de som omkom, var 9 bilførere, 2 bilpassasjerer og 2 fotgjengere. Foreløpige tall for november i fjor viste at 9 mennesker mistet livet, og 35 ble hardt skadd. De endelige tallene ble senere justert til 8 omkomne og 37 hardt skadde. I tiårsperioden 2001-2010 har det i gjennomsnitt vært 20 omkomne og 67 hardt skadde i trafikken i november.

159 omkomne hittil i år

Fra januar til november i år har 159 personer mistet livet på norske veier, mot 194 personer i samme periode i fjor (endelige tall). Hittil i år er antall drepte i trafikken 30 prosent lavere enn gjennomsnittstallet de siste ti årene, som er 228 trafikkdrepte.

De foreløpige tallene for januar-november 2011 viser at til sammen 583 personer har blitt hardt skadd i trafikken, mens endelige tall for samme periode i fjor var 660 personer. Gjennomsnittet for årets elleve første måneder i tiårsperioden 2001-2010 er 862 hardt skadde.

Tall fra politiet

Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Det medfører at mindre alvorlige ulykker og skader er underrepresentert i skadetallene. Om lag 22 prosent av personene som har blitt skadd i trafikken så langt i år, hadde ukjent skadegrad i politirapportene. Personer med uoppgitt skadegrad er medregnet i det totale tallet på skadde personer. Mange av disse kan i ettertid vise seg å være uskadde.

Tabeller: