54857_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
54857
13 omkom på veiene i oktober
statistikk
2011-11-14T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskadeoktober 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

13 omkom på veiene i oktober

I oktober i år registrerte politiet 494 ulykker med personskade på veiene. 13 personer omkom og 41 ble hardt skadd i disse ulykkene viser en foreløpig oversikt.

Personer drept. Januar-oktober. 2001-2011

Personer hardt skadd. Januar-oktober. 2001-2011

Av de som omkom var 7 bilførere, 2 bilpassasjerer, 1 motorsyklist, 1 syklist og 2 fotgjengere.

Foreløpige tall for oktober i fjor viste at 20 mennesker mistet livet og 46 ble hardt skadd. De endelige tallene ble senere justert til 19 omkomne og 60 hardt skadde. I tiårsperioden 2001-2010 har det i gjennomsnitt vært 20 omkomne og 77 hardt skadde i trafikken i oktober.

Foreløpige tall for januar til oktober i år viser at 145 personer har mistet livet, mens 530 personer er blitt hardt skadd. Foreløpige tall for samme periode i fjor var 187 omkomne og 582 hardt skadd. Endelige tall ble henholdsvis 186 og 623. Gjennomsnittet for årets ti første måneder i perioden 2001-2010 er 208 omkomne og 795 hardt skadd.

Tall fra politiet

Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Det medfører at mindre alvorlige ulykker og skader er underrepresentert i skadetallene. Om lag 20 prosent av personene som har blitt skadd i trafikken så langt i år, hadde ukjent skadegrad i politirapportene. Personer med uoppgitt skadegrad er medregnet i det totale tallet på skadde personer. Mange av disse kan i ettertid vise seg å være uskadde.

Tabeller: