54855_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
54855
13 omkom på norske veier i september
statistikk
2011-10-21T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskadeseptember 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

13 omkom på norske veier i september

I september registrerte politiet 544 ulykker med personskade på veiene. 13 personer omkom og 58 ble hardt skadd i disse ulykkene, viser en foreløpig oversikt.

Personer hardt skadd. Januar-september. 2001-2011

Personer drept. Januar-september. 2001-2011

Foreløpige tall for september i fjor viste at 17 mennesker mistet livet og 65 ble hardt skadd. De endelige tallene ble senere justert til 19 omkomne og 72 hardt skadde. I tiårsperioden 2001-2010 har det i gjennomsnitt vært 21 omkomne og 86 hardt skadde i trafikken i september.

Av de som omkom i september i år, var 10 bilførere, 2 fotgjengere og 1 syklist.

132 mistet livet fra januar til september

Foreløpige tall for januar til september i år viser at 132 personer har mistet livet, mens 488 personer har blitt hardt skadd i trafikken på norske veier. Foreløpige tall for samme periode i fjor var 165 omkomne og 532 hardt skadd. Endelige tall ble henholdsvis 167 og 563. Gjennomsnittet for årets ni første måneder i tiårsperioden 2001-2010 er 188 omkomne og 718 hardt skadd.

Færre menn omkommer i trafikken

Hittil i år er det 39 drepte kvinner og 93 drepte menn i trafikken. Tallet på antall menn er det laveste tallet politiet har registrert for perioden januar-september på mange år. Tallet på kvinner har derimot holdt seg stabilt. Tilsvarende tall på drepte kvinner og menn for tilvarende periode i fjor var henholdsvis 36 og 131. Gjennomsnittlig antall omkomne for årets tre første kvartaler i femårsperioden 2006-2010 var 42 kvinner og 132 menn.

Drepte kvinner og menn. Januar-september. 2006-2011

Tall fra politiet

Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Det medfører at mindre alvorlige ulykker og skader er underrepresentert i skadetallene. Om lag 18 prosent av personene som har blitt skadd i trafikken så langt i år, hadde ukjent skadegrad i politirapportene. Personer med uoppgitt skadegrad er medregnet i det totale tallet på skadde personer. Mange av disse kan i ettertid vise seg å være uskadde.

Tabeller: