85216_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/arkiv
85216
81 trafikkdrepte i første halvår
statistikk
2012-07-16T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskadejuni 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

81 trafikkdrepte i første halvår

Til sammen 81 personer mistet livet på norske veier i første halvår 2012, viser en foreløpig oversikt. Dette var 2 færre enn første halvår i fjor, men 30 færre enn gjennomsnittelig antall trafikkdrepte i perioden.

Gjennomsnittet er 111 omkomne og 425 hardt skadde for årets seks første måneder i tiårsperioden 2002-2011. I første halvår i år har 300 blitt hardt skadd i trafikken, viser foreløpige tall. Endelige tall for samme periode i fjor, viste 83 drepte og 309 hardt skadde.

12 personer omkom i juni

I juni registrerte politiet 538 ulykker med personskade. 12 personer omkom og 61 ble hardt skadd i disse ulykkene, viser en foreløpig oversikt. Endelige tall for samme periode i fjor viser at 21 mennesker mistet livet og 83 ble hardt skadde. Gjennomsnittet for juni de ti siste årene er 25 drepte og 103 hardt skadde.

Personer drept, fylkesvis fordeling. Januar-juni. 2011-2012

Av de som omkom i juni 2012 var 5 bilførere, 3 motorsyklister, 1 mopedist, 1 syklist og 2 var fotgjengere.

Flest omkomne i Akershus

Så langt i år har antall drepte i trafikken i Akershus blitt fordoblet sammenlignet med fjorårets tall. I dette fylket har 9 mennesker mistet livet i trafikkulykker, mens 4 personer omkom i tilsvarende periode i fjor. Finnmark har ingen omkomne i trafikken i årets første halvår, mot 6 omkomne i fjor.

Personer drept. Januar-juni. 2002-2012

Personer hardt skadd. Januar-juni. 2002-2012

Tall fra politiet

Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Det medfører at mindre alvorlige ulykker og skader er underrepresentert i skadetallene. Om lag 25 prosent av personene som har blitt skadd i trafikken så langt i år hadde ukjent skadegrad i politirapportene. Personer med uoppgitt skadegrad er medregnet i det totale tallet på skadde personer. Mange av disse kan i ettertid vise seg å være uskadde.

Tabeller: