85214_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/arkiv
85214
13 omkomne og 53 hardt skadde i mai
statistikk
2012-06-14T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskademai 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

13 omkomne og 53 hardt skadde i mai

Politiet registrerte 518 ulykker med personskade i mai 2012. 13 personer omkom og 53 ble hardt skadd i disse ulykkene, viser en foreløpig oversikt.

Personer hardt skadd. Januar-mai. 2002-2012

Personer drept. Januar-mai. 2002-2012

Endelige tall for mai 2011 viste at 11 mennesker mistet livet og 67 personer ble hardt skadd. De siste ti årene har gjennomsnittet for mai vært 21 drepte og 85 hardt skadde i trafikken.

Av de 13 personene som omkom i mai 2012 var 12 menn og 1 kvinne. 5 av de omkomne var bilførere, mens det var 2 bilpassasjerer, 3 motorsyklister, 2 syklister og 1 fotgjenger som mistet livet i trafikken.

230 personer hardt skadd hittil i år

Foreløpige tall for januar til mai i år viser at 68 personer har mistet livet og 230 personer har blitt hardt skadd på norske veier. Dette er 6 flere omkomne og omtrent det samme antallet hardt skadde som i tilsvarende periode i 2011. Gjennomsnittet for årets fem første måneder i tiårsperioden 2002-2011, er 86 omkomne og 322 hardt skadd.

Møteulykker og utforkjøringer dominerer

Det ble registrert 365 møteulykker med personskade, hvorav 34 var dødsulykker med i alt 37 omkomne, i perioden januar til mai i år. I samme periode var det 643 utforkjøringsulykker med personskade og 18 omkomne. Det var 368 ulykker med påkjøring bakfra, med 2 drepte, i perioden.

Tall fra politiet

Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Det medfører at mindre alvorlige ulykker og skader er underrepresentert i skadetallene. Om lag 33 prosent av personene som har blitt skadd i trafikken så langt i år hadde ukjent skadegrad i politirapportene. Personer med uoppgitt skadegrad er medregnet i det totale tallet på skadde personer. Mange av disse kan i ettertid vise seg å være uskadde.

Tabeller: